UZEP Kullanım Kılavuzları

Bu sayfa dinamik olarak sürekli güncellenerek yeni bilgiler, kılavuzlar ve yardım videoları eklenmektedir. Bu sayfadaki linkler tüm rollere hitap etmektedir, özel olarak sadece bir role hitap eden açıklamalar başlık kısmında parantez içinde belirtilmiştir.

PDF kılavuzlar: Öğrenciler ve öğretim elemanları için hazırlanmış UZEP, Sınav ve Sanal Sınıf Kılavuzlarına aşağıdaki linklerden erişilebilir:

1. UZEP’e giriş ve çıkış:

Öğrenciler, öğretim elemanları ve diğer yönetici düzeyindeki kullanıcıların sisteme giriş/çıkış yapabilmeleri için UZEP üzerinde hesap açılması gerekmektedir. Kullanıcı hesapları topluca açılabileceği gibi tekil olarak da açılabilir ve silinebilir (tek kullanıcı eklemek için tıklayınız). Her kullanıcı sisteme tanımlandığında bir rol ile ilişkilendirilir, kullanıcı sisteme giriş yaptığında tanımlı rolüne uygun olarak sistem üzerindeki sayfalara, verilere erişebilir. Kullanıcıların rol değişim işlemleri sistem yöneticileri tarafından yapılabilmektedir.

UZEP’e giriş ve çıkış işlemlerinin anlatıldığı kılavuza erişmek için tıklayınız.

UZEP’e giriş ve çıkış işlemlerinin anlatıldığı video için tıklayınız.

Öğretim elemanı sisteme giriş ve dersler ile ilgili video için tıklayınız.

2. Dersler:

UZEP’e öğretim elemanı rolü ile giriş yapıldığında menüde Dersler, Takvim ve Yardım görülür. Ön tanımlı olarak Dersler menüsü seçilmiştir ve ana çerçevede öğretim elemanının yürüteceği dersler ve detayları (dersin kodu, adı, Fakülte/MYO ve Bölüm bilgileri) görülür. Bir ders seçilip tıklandığında, sol üst köşede ders tanıtım bilgileri (Dersin adı, bölümü, öğretim elemanlarının adları) görülür. Ders bilgileri altında Takvim bölümü yer alır. Burada henüz vakti gelmemiş ve tamamlanmış sanal sınıflar görülür. Sayfa üzerindeki butonlar kullanılarak canlı derse katılabilir veya tekrar izleme yapılabilir.

Ders detaylarının anlatıldığı kılavuz için tıklayınız.

3. Takvim:

UZEP’te tanımlanan sanal sınıf aktiviteleri kronolojik sıraya göre Takvime yerleştirilir. UZEP kullanıcısı, sisteme girdikten sonra Takvim sekmesini tıklayarak planlanmış aktiviteleri görebilir.

Takvim hakkında detaylar için tıklayınız.

Öğretim elemanı takvim ile ilgili video için tıklayınız.

4. Sanal sınıf oluşturma:

Öğretim elemanı görevlendirildiği dersler için sanal sınıf oluşturabilir. Öğretim elemanı kendi üzerine tanımlı bir dersin sanal sınıfına başka bir öğretici de tanımlayabilir. Vakti geldiğinde canlı yayın derse katılabilir, başlama saati geçmiş sanal sınıflara da oturum sonlanmadığı sürece katılmak mümkündür.

Sanal sınıf oluşturma, silme ve güncelleme işlemlerinin anlatıldığı kılavuz için tıklayınız.

Sanal sınıf oluşturma ile ilgili yardım videosu için tıklayınız.

5. Duyuru gönderme:

Öğretim elemanları veya sistem yöneticileri UZEP üzerinden öğrencilere duyuru gönderebilirler. Duyurular başlık ve gövdesi olan metin tabanlı mesajlardır. Duyurulara resim konulamaz. Öğrenciler güncel duyuralı genel ve ders duyurusu pencerelerinde sisteme ilk girdiklerinde başlık ve özet bilgi olarak görürler. Detaylarını görmek için üzerine tıklamaları yeterlidir.

Duyuru gönderme ile ilgili yardım kılavuzuna erişmek için tıklayınız.

Öğretim elemanı duyuru gönderme ile ilgili video için tıklayınız.

6. Materyal paylaşımı:

UZEP üzerinden her türlü (doc, pdf, ppt, mp4 vb.) dijital materyal paylaşımı mümkündür. Ders öğretim elemanı kendi bilgisayarında hazırladığı dokümanı sisteme aşağıda gösterilen arayüz üzerinden yükleyebilir.

Materyal paylaşımı ile ilgili yardım kılavuzuna erişmek için tıklayınız.

Materyal paylaşımı ile ilgili yardım videosu için tıklayınız.

7. Sınav:

UZEP üzerinde çevrimiçi sınavlar hazırlanıp uygulanabilir. UZEP-Sınav modülü ile şu tip sorular sorulabilir: 1) Çoktan seçmeli sorular, 2) Açık uçlu sorular, 3) Doğru/Yanlış. Bu sorular sınav içinde karma şeklinde sorulabilir. Açık uçlu sorulara cevaplar sadece metin şeklinde olabilir, içinde formül barındıran hesaplamalar için bu yöntem uygun olmayabilir. Sınav hazırlığı sırasında:

Sınav oluşturma ile ilgili yardım kılavuzuna erişmek için tıklayınız.

Soru havuzu oluşturma ile ilgili video için tıklayınız.

Çoktan seçmeli türünde soru eklemek ile ilgili video için tıklayınız.

Doğru/Yanlış soru eklemek ile ilgili video için tıklayınız.

Açık uçlu soru türünde soru eklemek ile ilgili video için tıklayınız.

Ana soru ile bağlantılı soru oluşturmak ile ilgili video için tıklayınız.

Eşdeğer soru grubu oluşturmak ile ilgili video için tıklayınız.

Yönetici yetkisinde olanların sınav oturumlarını incelemesi ile ilgili video için tıklayınız.

Not: Dersi veren öğretim elemanı bir öğrencinin sınav oturumunu incelemek isterse, yukarıdaki videonun 1:25 dakikasından sonrasını izlemesi yeterlidir.

8. Kullanıcı ekleme (Yönetici):

Sisteme veri aktarımı yoluyla topluca kullanıcı tanımlamaları yapılabilir. Bunun dışında tekil kullanıcılar da eklenebilir veya kullanıcı kayıtları düzenlenebilir. Kullanıcı kayıtları içinde sadece kullanıcı adı değiştirilemez. Kullanıcı adı değiştirilmesi gerekiyorsa, silinir ve yeni kullanıcı oluşturulur.

Kullanıcı ekleme ile ilgili yardım kılavuzuna erişmek için tıklayınız.

Kullanıcı ekleme ile ilgili video için tıklayınız.

9. Birim ekleme (Yönetici):

Sisteme veri aktarımı yoluyla üniversitedeki tüm birimler tanımlanabilir, bunun dışında tekil kullanıcılar sonradan da eklenebilir.

Birim ekleme ile ilgili yardım kılavuzuna erişmek için tıklayınız.

Birim ekleme ile ilgili yardım videosu için tıklayınız.

10. Ders ekleme (Yönetici):

Sisteme veri aktarımı yoluyla üniversitedeki tüm dersler tanımlanabilir. Bunun dışında tekil olarak eklemek ve silmek de mümkündür.

Ders ekleme ile ilgili yardım kılavuzuna erişmek için tıklayınız.

Ders ekleme ile ilgili yardım videosu için tıklayınız.

11. Ders takvimi girme (Yönetici):

Veri aktarımı yoluyla topluca haftalık ders programı girme dışında manuel olarak da ders takvimi girilebilir.

Ders takvimi ekleme ile ilgili yardım kılavuzuna erişmek için tıklayınız.

Ders takvimi ekleme ile ilgili yardım videosu için tıklayınız.

12. Ders-kullanıcı ilişkilendirme (Yönetici):

Sistemde tanımlı dersler ile kullanıcıların topluca ilşkilendirilmesi yanında bireysel olarak da bir kullanıcıyı dersleri ile ilişkilendirmek mümkündür.

Ders-kullanıcı ilişkilendirme ile ilgili yardım kılavuzuna erişmek için tıklayınız.

Ders-kullanıcı ilişkilendirme ile ilgili yardım videosu için tıklayınız.

13. Veri aktarımı (Yönetici):

Üniversite Yönetim Sistemlerinde var olan bazı verilerin UZEP’e aktarılması gerekmektedir.

Veri aktarımı ile ilgili detaylara erişmek için tıklayınız.

Veri aktarımı ile ilgili yardım videosu için tıklayınız.

14. Raporlama (Yönetici, Öğretim Elemanı):

UZEP hem yöneticiler ve hem de öğretim elemanları için sistem üzerinde yürütülen faaliyetlerle, kaynakların durumu ile ilgili çeşitli raporlar üretmektedir. Raporların bir kısmına sadece yöneticiler ulaşabilir, diğer bir kısmına ise ders öğretim elemanları erişebilmektedir.

Raporlar ile ilgili detaylara erişmek için tıklayınız.

15. Sorun-bildir (Yönetici):

Tanımlı kişiler “Sorun-Bildirim” aracı ile UZEP geliştiricilerine bildirimde bulunabilir. Bu amaçla üniversitelerin yönetici rolüne sahip temsilcileri sisteme tanımlanmıştır.

Sorun-bildir ile ilgili detaylara erişmek için tıklayınız.