UZEP, TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında 2020 yılı içinde geliştirilmiştir (Proje no: 120K200).

Proje başlığı: Yükseköğretimde Yeni Bir Uzaktan Öğretim Modeli Ve Uygulama Platformu

Proje çalışanları:

Ahmet Özmen (Proje yürütücüsü):

Sistemin tasarımı ve proje yönetim faaliyetlerinden sorumlu.

Mail: [email protected]
Tel: (264) 295 6984
Mehmet Barış Horzum (Araştırmacı):

Sistemin eğitim süreçleri ile uyumu ve geliştirme çalışmalarından sorumlu.

Mail: [email protected]
Tel: (264) 295 5141
Baran Kaynak (Bursiyer - DevOps uzmanı):

ÖYS ve sınav modülleri ile sistemin tasarımı, kodlanması ve test süreçlerinden sorumlu.
Uğur Özbek (Bursiyer - Video streaming uzmanı):

Sanal sınıfların oluşturulması, video dağıtımı ve yük dengeleme süreçlerinden sorumlu.
Osman Tuna (Bursiyer - Full-stack uzmanı):

Tüm modüllerin entegrasyonu ve kullanıcı arayüzlerinden sorumlu.
Ali Aksoy (Bursiyer - Full-stack uzmanı):

Sanal sınıf entegrasyonu ve ÖYS arayüzlerinden sorumlu.
Burak Göl (Bursiyer - Dokümantasyon):

Kullanım kılavuzu ve yardım dokümanlarının hazırlanmasından sorumlu.