Takvim

Sistem üzerinde Takvim adında bir sayfa oluşturulmuştur. Eğitim faaliyetleri Takvim içine UZEP yöneticileri tarafından dönem başında girilir. Takvim seçildiğinde günlük, haftalık veya aylık ölçekte planlanmış program görülür. Öğretim elemanı Takvim üzerinde değişiklik yapamaz, sadece görebilir. Sanal sınıflar Takvim ile ilişkilendirilir. Takvimi boş olan bir öğretim elemanı sanal sınıf oluşturamaz.

Şekil 1. Takvim sayfası.