Raporlama modülü

UZEP raporlama modülü aşağıdaki raporları yapılma üretebilir.

1. Öğretim elemanı canlı yayın ders süreleri: Canlı yayın derslerin ne kadar yapıldığının raporlanması için hazırlanmıştır. Yöneticilerin erişimine açık bir raporlama şeklidir. Raporda, öğretim elemanının adı, soyadı, dersin kodu, adı, takvim, ne zaman yapılmış ve süre bilgileri bulunur. Ayrı bir raporla öğretim elemanının bir dönemde ne kadar materyal yüklediği raporlanır.

2. Sanal sınıf yoğunluk haritası: Belirlenen bir tarihte veya aralıkta takvimin yoğunluğu incelenir. Canlı yayın derslerin hafta içinde organize edilmesi sırasında yük dağılımını dengelemede fayda sağlayacak bir rapordur. öneticilerin erişimine açık bir raporlamadır. Raporda paralel oturum adedi ve oturuma kayıtlı öğrenci sayısı ile tahsis edilen sunucu miktarına göre sorun olup olmayacağı görülür.

3. Öğrenci devam ve aktivite izleme: Öğrencilerin canlı yayın katılım süresi ve sonradan izleme adedi her bir sanal sınıf için raporlanır. Bu raporlar öğretim elemanlarının sorumlu oldukları dersler için üretilir. Çıktı olarak öğrenci no, ad-soyad, canlı yayın katılım, katılım süresi, sonradan izleme adedi raporlanır.

4. Sistem istatistiği: Ana panelde üst yöneticiler için anlık ne kadar sanal sınıf yürütülüyor, gün/dönem içinde tamamlanmış sanal sınıflar, materyal yükleme miktarı ve adedi görülür.