UZEP:

UZEP, Tübitak-1001 projesi ile geliştirilen ve ülke çapında tüm yükseköğretim kurumlarının istifade edeceği bir uzaktan eğitim platformudur (Proje no: 120K200). Sistemin donanım alt yapısı ULAKBİM tarafından sağlanırken, yazılım komponentleri Sakarya Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem üniversitelerin bilişim kaynaklarına ihtiyaç duymadığından, herhangi bir yükseköğretim kurumu için çok kısa sürede hizmete alınabilmektedir.

Projenin temel hedefleri:

  1. Yüksek performans ve İnternet bant genişliği isteyen servisler için bilişim kaynaklarının yükseköğretim kurumları arasında paylaşımı yoluyla maliyetlerin azaltılması.
  2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile uyumlu olması.
  3. Salgın veya doğal afet durumlarında yükseköğretim kurumlarında eğitimin sürekliliğinin sağlanması.

Geliştirilen sistemin modeli “Servis olarak Eğitim” (Education as a Service: EaaS) şeklinde bir bulut hizmeti olarak tanımlanabilir.

Sistemin bileşenleri:

1. Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Modülü: Haftalık sanal ders programlarının oluşturulmasını, uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini ve yürütülmesini sağlayan modül.
2. Sanal Sınıf Modülü: Sanal sınıfların video dağıtımını sağlayan ve açık kaynak yazılımlardan yararlanılarak oluşturulmuş modül.
3. Duyuru Modülü: Öğrencilere çeşitli düzeylerde duyuru yapılabilmesini sağlayan modül.
4. Çevrimiçi Sınav Modülü: Çoktan seçmeli, ucu açık, doğru yanlış tarzda soruların hazırlanabileceği ve sınavların yürütülebileceği modül.
5. Doküman Paylaşım Modülü: Ders kapsamında öğrencilerle her türlü dijital doküman paylaşımı sağlayan modül.
6. Raporlama Modülü: Öğrenci devamı, akademisyen/sanal ders yürütülme sayıları gibi raporların sistem üzerinden alınabildiği modül.
7. Ödev Modülü: Araştırma ve kısıtlı süreli ödevlerin verilebildiği ve sistem üzerinden toplanabildiği modül.
8. Anket Modülü: Ders memnuniyet anketlerinin yapılabildiği modül.