Tanımlı ders öğrenci/öğretmen atama

Yönetici rolüne sahip kişiler aşağıdaki adımları takip ederek bir derse tekil olarak öğretim elemanı veya öğrenci atayabilir. Baz derse atama yapılamaz, öğrenci/öğretici atanacak derslerin alt ders (şube ders) olması gerekir. Derse atanmak istenen kişi (kullanıcı) daha önce sisteme tanıtılmış olmalıdır.

İşlemler (Aşağıdaki işlemleri sadece yönetici rolünde olanlar yapabilir):

  1. Alt derslerin görüldüğü sayfada en sağ tarafta “Kullanıcılar” simgesi tıklanır (Bkz. Şekil 1).
  2. Açılan sayfada o derse kayıtlı öğretim elemanları ve öğrenciler görülür.
  3. Sağ üst köşede “Yeni Kullanıcı” butonu tıklanır.
  4. Açılan pencerede aşağıdaki veriler girilir:
    • Kullanıcı adı (user name),
    • Kullanıcı tipi (öğretici veya öğrenci) (Bkz. Şekil 2).

Şekil 1. Alt derse kullanıcı ekleme.

Şekil 2. Kullanıcı adı ile ders ilişkilendirmesi.