UZEP Ödev Modülü

Ödev modülü uzun dönemli araştırma veya proje çalışmalarının sistematik olarak öğrencilere duyurulması, toplanması, değerlendirme sonuçlarının öğrencilere duyurulması için geliştirilmiştir. Ödev modülüne doküman yüklerken üç tarih/zaman bilgisi girilmesi gerekir: 1) Ödev/proje metninin öğrenci tarafından görülme (erişim) tarihi/zamanı, 2) Ödev çözümünün sisteme yükleme başlangıç tarih/zamanı ve 3) Ödev çözümünün sisteme yükleme son tarih/zaman bilgisi. Bu yapı ile öğretim elemanı ödev veya proje metnini çok önceden sisteme yükleyebilir, öğrenciler ise sadece belirlenen tarih ve zamanda görebilir, verilen zaman aralığında da çözümünü sisteme yüklemek zorundadır. Öğretim elemanı ödev/proje çalışmalarını değerlendirdikten sonra notunu ve açıklamaları öğrencilere bireysel olarak yayınlar.

Geliştirilen bu ödev mekanizması, pandemi döneminde klasik online sınavların yapılması için yaygın olarak kullanılmıştır. Örneğin yüz-yüze öğretimde Pazartesi günü saat 9:00-11:00 arası bir sınav yapılmak istensin, bunun online klasik karşılığı şöyle olmaktadır: Öğretim elamanı hazırladığı klasik (yazılı) sınav sorularını sisteme yükler ve erişim süresini Pazartesi günü saat 8:50 yapabilir, bu şekilde öğrencilere 10 dakika sınav sorularını indirme süresi tanımış olur. Cevapları sisteme yükleme aralığını da 9:00-11:00 yapabilir. Burada tarih ve zaman aralıkları esnek bir şekilde öğretim elemanının tasarrufunda istenildiği gibi ayarlanabilir.