Anket modülü, UZEP üzerinden online olarak ders memnuniyet anketlerinin yapılabildiği modüldür. Anket çalışmaları hem öğretim elemanları ve hem de üst yöneticiler tarafından yürütülebilir, izlenebilir ve sonuçları rapora dönüştürülebilir.

UZEP üzerinde var olan sınav modülü ile her tür anket çalışması yapmak mümkündür, sınav modülü ile 2020 Güz döneminde birçok üniversitede anketler yapılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bunun yanında yeni bir anket mdülü çalışması da yürütülmektedir, bu çalılşma tamamlandığında UZEP’e entegre edilecektir.