Anket modülü, UZEP üzerinden online olarak ders memnuniyet anketlerinin yapılabildiği modüldür. Anket sonuçları hem öğretim elemanları ve hem de üst yöneticiler tarafından izlenebilir ve rapora dönüştürülebilir.

Anket modülü henüz geliştirme aşamasında olup, gelecek dönem sisteme entegre edilecektir. Bu dönem öğrenci memnuniyeti anketleri sınav modülü ile yapılmış, başarılı sonuçlar elde edilmiştir.